جديدترين ها

همراه و ایمیل مخاطبین شما

همراه و ایمیل مخاطبین شما

شماره همراه و ایمیل مخاطبین شما با اپدیت لحظه ایشما می توانید با اعلام کلمه کلیدی و یا نشانی یک سایت شماره همراه و ایمیل مخاطبین را دریافت نمایید.به ط..

150,000 تومان

ارتباط با مشتری ناراضی – زبان بدن مشتری – منشی گری مدرن – تکنیک های جذب مشتری / قم

ارتباط با مشتری ناراضی – زبان بدن مشتری – منشی گری مدرن – تکنیک های جذب مشتری / قم

پرداخت آنلاینجهت ثبت نام گروهی ( 2 نفر به بالا ) لطفا هماهنگی نمایید تا ثبت نام هر نفر به 50 هزار تومان کاهش یابد.شرکت موج سفید ماندگار مجری برگزاری ه..

100,000 تومان

ارتباط با مشتری ناراضی ... منشیگری مدرن ... ویژه سازمانها

ارتباط با مشتری ناراضی ... منشیگری مدرن ... ویژه سازمانها

   داشتن مشتری راضی نیازمند آموزش پرسنل استدورِه اِختِصاصی ویژِه سازمانهایِ مُدِرنمنشی گری مدرن، ارتباط با مشتری ناراضی، پرستیژ کسب و ک..

4,000,000 تومان